Candlestick binary options winning strategies pdf


CAST I: Programovani v jazyce VBA pro aplikaci Access 98. Priklad pouziti operatoru Or s podminkovymi prikazy If jste take videli v kapitole 4. Operator Xor ma velmi podobnou funkci jako operator Or az na to, ze pokud maji oba.